12-معرفی عکاس معماری Julius shulman

فیلم آواهای بصری ، مستندی است راجع به جولیوس شولمن Julius shulman ، عکاس معماری. شول من، عکاس یهودی، که به عنوان مشهورترین عکاس معماری مطرح می گردد را بسیاری از معماران نمی شناسند! چرا که در واقع شولمن صرفا از بناهای دوران مدرن (مدرن اولیه و میانه-حدودا۱۹۳۰الی۱۹۷۰) آن هم فقط در آمریکا و بیشتر در کالیفرنیا(لوس آنجلس) و بخصوص از کاربری های مسکونی تصویر برداری کرده است.
شولمن که با ریچارد نویترا معمار یهودی مسکونی ساز امریکا کارش را شروع می کند با عکس هایش مهم ترین مبلغ سبک معماری مدرن و ساختمان زندگی ” رویای آمریکایی” است.
او به عنوان یکی از مهم ترین افراد تاریخ هنر مدرن مطرح و تبلیغ می شود درحالی که نه خودش و نه حتی ریچارد نویترا نامهای آنچنان شناخته شده و مطرحی در میان جامعه معماری غرب ( درقیاس با لوید رایت و …) و بخصوص شرق نیستند. با این وجود بسیاری از افراد با عکس های او خانه و سبک زندگی مدرن را انتخاب کردند و بسیاری از معماران ساختمان های مدرن را برای مردم ساختند. امروز هم این عکس ها نقش بسزایی در ترویج مدرنیسم بخصوص در آمریکا دارند.

photo_2016-03-17_16-51-28

بالا pouria.senemari 021 88981280 | 09128347476 | info@karniko.com طراحی سایت: وبسیما
Social Links:
insta
pin
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
DEVIAN-ART
Telegram