4-روش شخصی من در عکاسی از محصولات بطور خلاقانه

 اصولا هر محصولی را که من برای عکاسی انتخاب می کردم قبل از بر خورد خلاقانه در مدت زمانی مشغول عکاسی از آ ن در زمینه سفید یا با نور پردازی های خاص برای کاتولوگ کارفرما بودم که این این روش به من کمک می کرد که محصول را  از لحاظ فرم دقیق تر وتاثیر نور پردازی هایی که منجر به جلوه های نوری متفاوت بر آن می شد را ببینم.این روش منجر به خلق ایده هایی در حین عکاسی و بعد ازعکاسی بطورناخوداگاه در ذهنم می شد. در همان موقع ایده ها را یادداشت می کردم، سپس در مورد آنها در تنهایی فکر می کردم یا با افراد صاحب نظر مشورت میکردم و جذابیت ها و ویژگی های ایده ها  را بررسی می کردم.در ادامه قبل از عکاسی شروع به اتود زدن از آن ایده، چگونگی روش عکاسی، وسایل مورد نیاز برای عکاسی و دیاگرام نور پردازی می کردم.

این اتود زدن باعث می شدکه بطور خوداگاه  در ذهنم از محصول عکاسی کنم و انچه را که تصور کرده ام را به دقیق ترین شکل ممکن در حین عکاسی پیاده کنم و زمان مرا در عکاسی سرعت می بخشید.من این روش را ایده پردازی غیر مستقیم می نامم.

 در بعضی موارد هیچ ایده ای به این روش به ذهنم خطور نمی کرد پس بطور عمدی  شروع به ایده پردازی از محصول می کردم.به این صورت که ویژگی های محصول ، نحوه تولید و موارد استفاده ان و … را یادداشت می کردم و سعی می کردم بین ایده ها و این موارد ارتباطی پیدا کنم و از آنها جذابیت هایی برای عکاسی بیرون بکشم.یا حتی با شکل ظاهری خود محصول ایده پردازی می کردم تا انجا که بعد از چند روز یا یک هفته به نتیجه ای قابل توجه می رسیدم. من این روش را ایده پردازی مستقیم می نامم.

 در ادامه باید به نکته ای بسیار مهم اشاره کنم که از ویژگی های مهم عکس تبلیغاتی حضور شعار یا متن تبلیغاتی است که در تصویر به انتقال و فهم سریع عکس به بیننده بسیار کمک می کند.در واقع این نکته ای بود که استاد راهنما به من قبل از عکاسی بسیار تاکید می کرد که حتما در تصویر جای خالی برای متن در نظر بگیرم.

بالا pouria.senemari 021 88981280 | 09128347476 | info@karniko.com طراحی سایت: وبسیما
Social Links:
insta
pin
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
DEVIAN-ART
Telegram